Üyelik Başvurusu Gönüllü Ol

Online Bağış Online Bağış Dosya Arşivi Dosya Arşivi

Ağustos - 2023 Anadolu Gençlik Dergisi

Ağustos - 2023 Anadolu Gençlik Dergisi

Neden Siyaset?

Neden Siyaset?


Siyasetin bir gereklilik olarak düşünülmesinin ardında yatan anlayışı kavramak için öncelikle siyasetin ne olduğuna dair fikri zihinde netleştirmek gerektirmektedir. Çünkü siyaset, kısaca, toplumsal dünyanın düzenlenme mekanizmasıdır. Toplumsal yaşama düzen verilmesi, bunun için kanunların hazırlanması, tüm kural ve uygulamaların bağlanması için bir anayasanın hazırlanması gibi temel işlevleri yerine getirir siyaset kurumu. Bu çerçeve içinde görüldüğünde açıktır ki siyaset, özellikle nasıl yaşayacağımıza dair kaidelerin belirlenmesinde beşeriyetin rolünü öne çıkaran modern toplumlarda hayati bir önemi haizdir.


Toplumsal dünyanın biçimlenmesinde, ilahi buyruklar ile geleneklerin bugünküne nazaran daha fazla dikkate alındığı tarihsel dönemler de olmuştur. Bu dönemlerde toplulukların etnik veya ırksal özelliklerinden ziyade dini inançları ile sınıflandırılmaları söz konusu olmuştur. Buna bağlı olarak insanların nasıl yönetildikleri ile inançları arasında bir ayrım da mevcut olmamıştır.


Bugün özellikle insanların tüm niteliklerinden ayrıştırılıp birer tüketiciden ibaret sayıldığı kapitalist düzende siyaset neye tekabül etmektedir? Siyasetin temel konularını oluşturan haklar, özgürlükler ve kurumların işleyiş modelleri giderek insani özünden uzaklaşıyor gözükmektedir. Siyaset, tam da bu noktada hakiki bir çerçeve kazanabilmek, insani bir yaşamın gereği olabilmek için yeniden değerlendirilmeye, anlamlandırılmaya muhtaç gözüküyor.


O halde bu soruyu da hep diri tutmak gerekmektedir: Neden siyaset?

AGD TV

AGD TV’nin son videolarını izleyin

SOSYAL MEDYA

Bizi Takip Et

Yukarı Çık