Üyelik Başvurusu Gönüllü Ol

Online Bağış Online Bağış Dosya Arşivi Dosya Arşivi

Temmuz - 2022 Anadolu Gençlik Dergisi

Temmuz - 2022 Anadolu Gençlik Dergisi

İnsan ve Geleceği

Dünyanın nasıl bir yol izleyeceği ve nasıl bir biçim alacağı bir muamma. Son iki yılda tecrübe ettiğimiz ve hâlâ kesin bir şekilde sonlanmamış olan pandemi süreci dünyanın geleceğine dair birçok fikir verdi. Sadece uluslararası ticaret, mal ve sermaye transferi açısından değil, bilişim teknolojileri sayesinde bilgi, eğitim ve iletişim konularında da merkezî bir sisteme nasıl bağlı olduğumuzu gözlemleme fırsatı bulduk. Dünyanın küçük bir köye dönüştüğüne dair yıllardır fısıldanan sözlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve toplum olarak dünyanın gidişatından ayrılmanın her geçen gün daha da zorlaştığını deneyimledik.


Pandemi süreci henüz tamamlanmamışken ortaya çıkan metaverse senaryoları ile internet veri tabanının kullanımı sadece seyredilen değil içine girilip yaşanabilen yeni bir dünyanın kapısının aralandığı izlenimi vermekte. Her ne kadar henüz anlamlandırılacak yeni bir dünya ortaya çıkmış değilse de metaverse altyapısı ile ortaya konulan kavramlar ve öngörülen teknolojiler uzaktan yürütülen faaliyetlerle neyin denendiğini görünür kılmış oldu. Sosyal medya yanı sıra uzaktan toplantılar, eğitimler, buluşmalar ve iş görüşmelerinin sıradanlaşması yoluyla gerçek kişilerin sanal varlıkları da toplum indinde kabul edilebilir hâle gelmiş görünüyor. Bundan sonrasının sadece sanal benliklerin inşası değil, o benliklerin kişisel alanları, mülkiyetleri ve fiilî varlıkları için bir alan tesisi olması muhtemeldir.


DNA üzerine araştırmalarla başlayan ve insanın geliştirilebilir biyolojik varlığının ötesinde bir makine gibi parçaları sökülüp takılacak bir nesneye dönüştürecek ahlâkî yozlaşmaya izin verecek miyiz… henüz belirsiz. Ancak kâr hırsı ve güç temerküzü için doğanın suiistimaline ve sömürüsüne gösterdiğimiz müsamahayı insanın yaradılışına müdahale edilmesinde de gösterdiğimiz takdirde artık savunulacak bir insanlık da kalmamış olacaktır.

AGD TV

AGD TV’nin son videolarını izleyin

SOSYAL MEDYA

Bizi Takip Et

Yukarı Çık