Üyelik Başvurusu Gönüllü Ol

Online Bağış Online Bağış Dosya Arşivi Dosya Arşivi

Kasım - 2022 Anadolu Gençlik Dergisi

Kasım - 2022 Anadolu Gençlik Dergisi

“Âlimin Ölümü, Âlemin Ölümüdür”

İçinde yaşadığımız yüzyılda bilginin dolaşımı için her türlü teknolojik kolaylık sağlanabilir hâle gelmiştir. Böylece de en meraklı gözler en kısa sürede dünyanın en uzak noktalarından birçok bilgiyi elde etme imkânı bulabilmiştir. Bilişim sistemleri, uydu sistemleri, internet ve bilgisayar teknolojileri bilgiye erişimi en kolay bir biçime de sokmuştur.


Ne var ki teknolojideki bu gelişmeler bir sel gibi karşımıza çıkan bilgileri nasıl ele alacağımıza dair ihtiyacımızı ortadan kaldırabilmiş midir? İlim bir bilgi birikimi değil, belirli bir usul ile yol almayı gerektirdiği için teknolojinin bilgi biriktirme hızı âlimlere ihtiyacımızı ortadan kaldırmaz. Âlim sadece bilgilere sahip değil, farklı düzeylerdeki bilgileri bir arada değerlendirebilen ve bu değerlendirmelerden yola çıkarak yeni hükümlere ulaşıp karanlıklara ışık tutabilen kişidir.


Yaşadığımız çağın önemli âlimlerinden nedim Urhan Hoca da böyle bir ışıktı: İlmiyle, irfanıyla, ahlâkıyla önümüzü aydınlatan ve bize yol gösteren birisiydi. Modern dönemin modern din anlayışına, reformculuğa, dinlerarası diyalog adı altında İslam’ın aydınlığının karartılmasına karşı duran Nedim Urhan Hoca, son dönemin önemli ehlisünnet âlimlerinden birisi olarak Hakk’a kavuştu.


Hocamıza Allah’tan rahmet dilerken onu ve ilmini anlamaya çalışmanın önemini de vurgulamak istiyoruz.


AGD TV

AGD TV’nin son videolarını izleyin

SOSYAL MEDYA

Bizi Takip Et

Yukarı Çık