Üyelik Başvurusu Gönüllü Ol

Online Bağış Online Bağış Dosya Arşivi Dosya Arşivi

Eylül - 2022 Anadolu Gençlik Dergisi

Eylül - 2022 Anadolu Gençlik Dergisi

Yedi Güzel Adam ve Edebiyatımız

Dünyayı nasıl tanıyor ve anlıyoruz?


Dünyada olan şeyler, dünyanın değeri ve anlamı, dünyanın seyri gibi konular bütün toplumlarca belirli bir anlayış çerçevesinde cevaplanır. Bu anlayış toplumlar için din gibi esas bir temelden yükselebileceği gibi tarihsel sürçlerde ortaya çıkış ikincil temellerden de yükselebilir. Bazen kişiler, bazen devletler, bazen mitoloji ve bazen siyaset dünyanın nasıl görüleceğiyle ilgili yönlendiricidir.


Edebiyatımızın ve genel olarak sanatımızın önemi, bize dünyayı nasıl görmemiz gerektiğiyle ilgili veya nasıl görebileceğimizle ilgili bakış açılarını kazandırmasındadır. Bu yönden sadece şiir, masal, hikâye gibi yazılı olsun veya olmasın anlatıya başvuran sanatlar da süsleme, mimari gibi uygulamaya dayanan sanatlar da aynı rolü oynarlar. Dünyamızın geçiciliğine rağmen varlığın sonsuzluğu, maddiyatın sınırlılıklarına rağmen manevî âlemin her şeyde aşikâr nüfuzu, hayal gücünün ve düşünmenin ufuklarını daima öteye taşımıştır. Böylece dünyamızı şekillendirmek, davranışlarımızı ve tutumlarımızı oluşturmak için başvurduğumuz ilimden ve bilimlerden ayrı olarak eşyayı, insanı ve varoluşu görme biçimimizi etkileyen sanatlara başvururuz.


Osmanlı Devleti’nin mirası üzerine kurulan modern Türkiye’nin yaşadığı kültürel travmaları aşmak için edebiyatımızın ve sanatımızın katkılarını dikkate aldığımızda şiirle, musikiyle, tezyinat ve mimari ile kendimizi gözlemleme imkânı elde ettik. Kavramlarımızı, fikirlerimizi ve geleneği izlemekte ve onlara bağlanmakta, onlarla yeni ilişkiler kurmakta da edebiyatımızın yeri önemlidir. Geleceğimizi geçmişe bağlayacak genç nesiller için bir örneklik teşkil etmesi ve düşünce aracımız olan dilimizi zenginleştirmesi açısından edebiyata da Yedi Güzel Adam’a da hep ayrı bir yer vermeye devam edeceğiz.


Bu yerin seçkin bir temsilcilisi olarak Rasim Özdeneren’e de bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyoruz. 

AGD TV

AGD TV’nin son videolarını izleyin

SOSYAL MEDYA

Bizi Takip Et

Yukarı Çık